Nikon 75
Nikon 81
Nikon Niccor-P Auto
Nikon Series E Objektive
Agfa Billy Record
Agfa Isi
Braun 340 SCA
Gossen Sixtron electronic 2
Praktica Nova
Photo-Porst Katalog 1980